Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn staat bij de VSS hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat de schapen goed worden verzorgd en hun gezondheid optimaal is. Hiervoor heeft de VSS ook een speciaal boekje geschreven ‘schapen houden’ genaamd. Dit boek is een praktisch handvat voor de schapenhouder, vol informatie over gezondheid en welzijn van uw dieren. Dit boek is binnenkort via de webshop verkrijgbaar.
Gezondheid
Een gezond schaap haalt twaalf tot vijftien keer per minuut adem, heeft een pols van 70 tot 90 slagen per minuut en een temperatuur tussen de 38 en 39 graden.
Schapen kunnen verschillende ziekten krijgen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen besmettelijke dierziekten met min of meer ernstige economische gevolgen en overige dierziekten. De bekendste dierziekten die schapen kunnen treffen, zijn mond- en klauwzeer, zwoegerziekte, en scrapie.
Bekend wil overigens nog niet zeggen dat ze veel voorkomen. Zwoegerziekte en scrapie komen meer voor bij de bedrijfsmatige houderij dan bij de kleinschalige en hobbyhouderij. Mond- en klauwzeer wordt veelal ingesleept via de internationale veehandel.

Ook zijn er nog de zogeheten
zoönosen, ziekten die ook besmettelijk zijn voor de mens, zoals brucellose, listeriose en zere bekjes.
Nieuw is blauwtong, waarvan in 2006 voor het eerst in Nederland en België een bijzondere variant (serotype 8) opdook. Schapen- en geitenpokken en pest van kleine herkauwers komen (nog) niet voor in Nederland.

Sommige ziekten, zoals
mond- en klauwzeer, zijn
aangifteplichtig.
Let op bij het importeren van dieren uit andere contreien. Schapen kunnen ziektekiemen bij zich dragen van exotische ziektes als Pest bij schapen en geiten (PPR)|PPR, maar ook CL. Plaats schapen die u aanvoert altijd gedurende twee weken in quarantaine, op een plek waar geen contact met andere dieren mogelijk is.

Overzicht van schapenziekten en aandoeningen:

Welzijn


Bij het verzorgen van schapen hoort onder andere:

  • Het scheren van schapen
  • Regelmatig mestonderzoek met het oog op ontwormen
  • Regelmatig checken van de vacht met het oog op luis en Myiasis
  • Klauwverzorging

Vacht, mest en klauwen vormen bij de verzorging van schapen de belangrijkste aandachtspunten. Aan alle drie valt de gezondheid van het schaap af te lezen. Zo moet de wol van een schaap goed aanvoelen. Het kan zijn dat er klitten ontstaan wanneer de dieren veelvuldig buiten zijn en in contact komen met struikgewas, of wanneer het langdurig heeft geregend en de dieren niet hebben kunnen schuilen, waardoor de vacht flink vervuild is geraakt.
Als de vacht ernstig vervilt raakt, dan is er waarschijnlijk iets aan de hand met de gezondheid van de dieren. Schapen kunnen bijvoorbeeld last hebben gehad van parasieten en zich daarom veelvuldig hebben geschuurd aan een boom of de wand van hun stal. De bekendste parasiet is de schapenluis.

Een afwijking van de wol kan ook worden veroorzaakt door koper tekort. De krul gaat dan uit de vacht. Dit is een heel specifiek verschijnsel, dat de Engelsen ‘crimp’ noemen. Schapen krijgen via het gras dat ze eten, doorgaans voldoende koper binnen. Maar soms kan een weide te weinig koper bevatten en is aanvulling noodzakelijk, via brok.
Niet alle schapen hebben evenveel koper nodig. Texelaars bijvoorbeeld lopen juist sneller het risico op kopervergiftiging.
 

Meer over diverse ziekten en verzorging vindt u onder dit menu ‘gezondheid en welzijn’.
 
(Bron: Levende Have: www.levendehave.nl)