Fokkerij en inteelt

Inteeltbeperking

Voor het behoud van een ras is het van belang dat de inteelttoename binnen het ras beperkt blijft. Een forse toename van inteelt zal in de regel lijden tot meer afwijkingen, kleinere dieren, kortere levensduur en lagere vruchtbaarheid.Voor de VSS is inteeltbeperking van groot belang, omdat het bijna altijd om kleine groepen fokdieren gaat, die zonder inbreng van onverwante dieren, niet in staat zijn de inteeltbeperking binnen de perken te houden. In een inleiding voor de ledenvergadering van 2011 gaat Erik Schuiling in op de redenen om inteelt te beperken en de verschillende manieren die ons hiervoor ter beschikking staan.

 

Inzetten van rammen voor stamboekfokkerij

Als uit de stamboekgegevens blijkt dat niet stamboekgoedgekeurde rammen inzet worden voor de fokkerij.kan de VSS, volgens de reglementen, afstammelingen hiervan niet als volbloed stamboekdier registreren. Daarom wil de VSS haar leden wijzen op het volgende:

 

Een ram kan alleen ingezet worden voor de stamboekfokkerij indien hij:                    

  • door de inspecteur is gecontroleerd, en als stamboekwaardig beoordeeld  ( status V)                    

  • het genotype van de ram bekend ( via de van Haeringen of de GD) is en géén VRQ bevat.

     

Indien de ram niet aan deze 2 eisen voldoet, kunnen de afstammelingen hiervan niet als stamboekdier geregistreerd worden!

Wanneer u om wat voor een reden uw ram niet heeft laten inspecteren (in Falcoo kunt u de status van uw ram controleren, deze moet V = volbloed zijn), kan u dit alsnog laten doen door uw inspecteur.

Dit kan eventueel gebeuren bij de lammerinspectie volgend voorjaar, maar u loopt dan wel een klein risico als uw ram eventueel onverhoopt sterft, de lammeren kunnen dan niet meer als volbloed geregistreerd worden.
Wanneer u dit risico niet wilt lopen, kan u het beste z.s.m. een afspraak maken met uw inspecteur. Deze kan dat tegen een extra km. vergoeding uw ram komen inspecteren.

Hetzelfde geldt voor de genotypering. Ook dit dient bekend  en VRQ vrij te zijn om de lammeren te kunnen accepteren als stamboekdier.U kan uw ram door de inspecteur of door uw dierenarts laten genotyperen. Ook is het mogelijk uw lammeren te laten genotyperen (maar dit is natuurlijk kostbaarder als 1 enkele ram), wanneer deze VRQ-vrij zijn is er geen enkel probleem. 

Let wel: Uw  ram hoeft dus niet per se ARR-ARR te zijn,  VRQ-Vrij is wel een vereiste!

 

 

Voorkom problemen en teleurstellingen achteraf en zorg dat u aan de voorwaarden voldoet! Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact op met Erik Schuiling of Karin Wassink.