Gezondheidprogramma

Uiteraard staat het onze leden vrij om zelf te beslissen of zij deelnemen aan de gezondheidsprogramma’s voor zwoegerziekte en scrapie van Gezonde Dieren (GD).
De diverse rassen binnen de VSS bestaan in het algemeen uit kleine tot zéér kleine populaties. Uitwisseling van fokmateriaal is daarom van het grootste belang. Deze uitwisseling is alleen mogelijk tussen bedrijven met eenzelfde gezondheidsstatus.
Voor inlichtingen over de deelname van fokkers van uw ras kunt u terecht bij uw rasvertegenwoordiger en bij de IDR (GD).  

Wat houdt het in?

 
Zwoegerziekte
Zwoegerziekte wordt veroorzaakt door een virus, waarbij de besmetting plaatsvindt van moeder op kind, via de biest, en bij direct contact met besmette dieren. Zwoegerziekte is dodelijk en kan grote schade toebrengen aan uw dieren. Zwoegerziekte kan jaren in een dier sluimeren alvorens actief te worden. Actieve zwoegerziekte kan door bloedonderzoek worden aangetoond.
De enige manier om deze aandoening uit uw kudde te houden is geregeld bloedonderzoek, het opruimen van besmette dieren en het strikt vermijden van contact met dieren zonder zwoegervrij certificaat. Dus: geen deelname aan keuringen of presentaties wanneer niet alle daar aanwezige schapen en geiten gecertificeerd zijn en geen logees (b.v. huurrammen) toelaten zonder certificaat. 
 
Spelregels 
U moet deelnemen aan het gezondheidsprogramma van Gezonde Dieren (GD).
Alle dieren moeten in de IDR van GD geregistreerd staan. De VSS zorgt hiervoor.
Lammeren moeten binnen 7 dagen voorzien worden van een oormerk.
Wijzigingen in het bestand moeten binnen 30 dagen aan GD worden doorgegeven. Ook hier zorgt de VSS voor. U dient deze dan wel aan ons te melden!
Bedrijven met een zwoegerziektevrij-certificaat dienen alle dieren van één jaar en ouder eenmaal per twee jaar te laten onderzoeken. Hiervoor wordt bloed afgenomen.
Voor nieuwe instappers gelden andere regels. Voor inlichtingen kunt U contact opnemen met de secretaris van de VSS of GD.
 
Scrapie
Scrapie is een voor schapen dodelijke hersenziekte maar is voor mensen niet gevaarlijk.
De erfelijke (on)gevoeligheid voor scrapie kan door middel van DNA-onderzoek worden vastgesteld.
Voor het bepalen van deze genotypering moeten de dieren bij de VSS en in IDR geregistreerd zijn.
Tot medio 2007 schreef de “Rammenregeling” voor dat alleen ARR/ARR rammen mochten worden ingezet. Vanaf 2009 is het VSS fokprogramma van kracht. Dit houdt in dat van alle fokrammen de genotypering bekend moet zijn en het gebruik van rammen met VRQ (scrapie gevoelig) of een onbekende genotypering niet meer is toegestaan. Voor nadere informatie kunt u terecht bij uw rasvertegenwoordiger of het bestuur van de VSS. 
 
Voor informatie over zwoegerziekte en scrapie kunt u ook kijken op www.capraovis.nl
 
U kunt zich voor de gezondheidsprogramma’s aanmelden bij GD. Tel: 0900 1770.