Lammeren

Na gemiddeld 147 dagen worden de lammeren geboren. Primitieve rassen kunnen heel goed alleen aflammeren, maar het blijft natuurlijk altijd leuk om het mee te maken. Als je goed oplet zie je al een week van te voren dat er iets gaat gebeuren. Als de ooien ongedurig worden, met de poten over de grond gaan schrapen, af en toe omkijken is het tijd om ze in de gaten te houden. Ze zullen met hun voorpoten gaan schrapen, voortdurend gaan liggen en opstaan. Je ziet dat de kling rood en gezwollen is. Tijdens het ontsluitingsstadium wordt de baarmoedermond door de weeën geopend. De vruchtwaterblazen worden in de schede geperst en zullen door de verhoogde druk springen. Dit stadium duurt enige uren.
Houd als vuistregel aan dat na de eerste waterblaas binnen een uur de vrucht te zien moet zijn. Indien dit niet het geval is neem dan maatregelen. Zet de ooi klein en controleer of het lam goed ligt. In geval van twijfel altijd contact opnemen met de dierenarts.
Lammeren van primitieve rassen zijn heel actief, binnen een kwartier staan ze op de poten en zoeken de speen op. Zorg dat deze doorgetrokken is. De nageboorte komt na een half uur tot enkele uren na de geboorte. Direct na de geboorte wordt de navel ontsmet en men zorgt ervoor dat het lam voldoende biest binnenkrijgt.
Ooi en lammeren worden een tot 2 dagen opgehokt zodat ze aan elkaar kunnen wennen en er een goede moederbinding ontstaat. In die tijd moet de ooi ontwormd worden en kunnen de oormerken in de oren van de lammeren worden aangebracht.
 
     

 

Lammeren naar groepshok en voer

 

Als u na enkele weken de schapen met lammeren van de aflamhokjes naar het groepshok doet, is het verstandig om de poten van de ooien te bekappen en de dieren te ontwormen. Zorg dat wanneer de schapen met lammeren in het groepshok lopen, de lammeren makkelijk water, ruwvoer en krachtvoer kunnen opnemen. controleer de uiers van de schapen tijdens het krachtvoer geven in het groepshok, zeker als er bekschurft (ecthyma) onder de lammeren zit. Is er bekschurft, smeer dan de spenen van de schapen in met uierzalf zodat ze soepel blijven.

Geef de lammeren opfokvoer. Dit voer moet een aantal eigenschappen bevatten. zo moet het allereerst snmakelijk zijn en dient er voldoende eiwit in zitten voor de groei van het lam. Het percentage ruw eiwit wil nog niet altijd alles zeggen. De grondstofkeuze is minstens zo belangrijk. Het jonge lam moet alle aangeboden voedingsstoffen goed kunnen verteren, de pens is immers nog niet volledig ontwikkeld. Daarnaast geldt ook voor lammerenvoeders dat er een laag (absoluut) gehalte aan koper in de brok moet zitten. Om opname te stimuleren, biedt u naast de opfokkorrel vers en onbeperkt water aan. smakelijk hooi maakt het rantsoen compleet en zorgt samen met lammerenkorrel voor een goede pensontwikkeling.

 

(Bron: Het Schaap 36e jaargang, maart 2012)