Myiasis

Myiasis (ook wel vliegenlarveziekte) is een aandoening die we bij meerdere diersoorten kunnen waarnemen. De ziekte wordt meestal veroorzaakt door de larven (maden) van de blauwgroene vlieg (Lucilia Sericata). Deze vlieg is overwegend actief in de periode van april tot en met oktober. De maanden waarin de ziekte zich het meest openbaart zijn juli en augustus.

De vlieg legt haar eitjes in de wol van schapen en lammeren. Binnen enkele uren tot een dag komen de eieren uit. De uitgekomen larven vervellen enkele malen en gaan zich een weg door de huid vreten. De eitjes kunnen over het gehele lichaam van een

schaap worden gelegd, maar de voorkeur van de vlieg gaat uit naar warme, vochtige en vuile plekken. Zo wordt myiasis vaak gezien bij schapen met een met mest besmeurde achterhand. Een andere beruchte plek zijn de lendenen. De maden veroorzaken beschadigingen die weer meer vliegen aantrekken en zo zitten we in een spiraal. De zich naar binnen vretende maden veroorzaken wonden,

infecties en vergiftiging door afbraakproducten met soms een toxische (vergiftigings-) shock als gevolg.

Schapen kunnen door afweer de ziekte overwinnen. De plek blijft dan beperkt en de maden vallen van de wond af. Losse plukken wol verraden het litteken en de plek waar het schaap onopgemerkt de ziekte heeft gehad.


Voor meer informatie over Myiasis en de voorkoming en behandeling ervan kunt u onderstaande folder downloaden.


Myiasis folder (PDF) 

Een schone achterhand voorkomt MyiasisSchone achterhand voorkomt Myiasis