Wormen

Klik hier voor de wormenwijzer

De Wormenwijzer geeft behandeladviezen voor een verantwoorde aanpak van maagdarmwormen bij schapen. Het advies is gericht op een minimaal risico op schade door maagdarmwormen. Beantwoord de vragen per samenweidend koppel ooien of lammeren of per koppel aangevoerde dieren.