Zwoegerziekte

Wat is zwoegerziekte?
Zwoegerziekte is een zeer besmettelijke, langzaam verlopende schapenziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Op langere termijn kunnen de verschijnselen ernstig zijn met een dodelijke afloop.
 
De kenmerken:
1. Over het algemeen: een langzaam voortschrijdende vermagering en sterfte.
2. Longen: achterblijven bij het verplaatsen, ademhalingsmoeilijkheden.
3. Hersenen: aan één kant overkoot gaan bij het lopen, daarna verlammingen en sterfte.
4. Uier: verharding van het uierweefsel en verminderde melkproductie.
5. Gewrichten: ontstekingen aan de gewrichten.
 
Behandeling:
Een behandeling tegen zwoegerziekte is niet mogelijk. Preventie in de vorm van vaccineren is ook niet
mogelijk. De enige mogelijkheid is de kans een besmetting op te lopen zoveel mogelijk te beperken.
 
Besmettingsrisico’s:
1. Contact met niet zwoegervrije schapen. Via de uitademinglucht van besmette schapen kan het virus ook al overgedragen worden. De afstand van de afrastering van de wei zou minimaal drie meter moeten zijn van een aangrenzende wei.
2. Aanvoer schapen: alleen met een gecertificeerde vrijstatus van de Gezondheid Dienst.
3. Transport: de dieren kunnen ook besmet worden door een niet goed gereinigde trailer. Denk dus aan het ontsmetten, ook de banden.
4. Lenen/huren van een dekram: alleen van een zwoegervrij bedrijf.
5. Melk/biest: voer alleen biest van het eigen bedrijf of van een zwoegerziektevrij bedrijf.
6. Keuringen: alleen met zwoegervrije dieren bij elkaar.
7. De mens: hij/zij kan door contact met besmette dieren anderen besmetten. Denk aan de hygiëne! Bijv. schoeisel ontsmetten bij twijfel.
 
Schapen en geiten samen:
Het zwoegerziektevirus is nauw verwant aan het CAE-virus bij geiten. Bedrijven met schapen en geiten zijn
daarom verplicht om deel te nemen aan het CAE-vrij programma voor de geiten.
 

Hoe wordt uw bedrijf zwoegervrij?

Om de zwoegervrij status te verkrijgen moeten alle dieren geregistreerd zijn in IDR van de GD. Vervolgens moeten alle dieren( ouder dan 6 mnd) onderzocht worden. De dierenarts komt bloed tappen wat door de GD onderzocht wordt. Wanneer de uitslag negatief is ( geen besmette dieren) dient dit onderzoek na 1 jaar herhaald te worden. Wanneer ook deze uitslag negatief is en men door middel van IDR aan kan tonen niet in contact geweest te zijn met mogelijk besmette dieren ontvangt men het zwoegervrij certificaat. Om de zwoegerziektevrij status te behouden is regelmatig onderzoek nodig. Twaalf maanden na het behalen van het certificaat moet het bloed van een aantal dieren opnieuw worden onderzocht. Is het resultaat van dit steekproefonderzoek gunstig dan kan het
volgende bewakingsonderzoek 24 maanden later plaatsvinden. Aankoop van of contact met niet-zwoegerziektevrije schapen is niet toegestaan.
 

Wat kost het?

De kosten van de dierenarts zijn natuurlijk afhankelijk van de bestede tijd en per praktijk verschillend. De laboratoriumkosten zijn momenteel € 15,70 per monster of € 8,60 indien u een abonnement heeft “Georganiseerde Zorg”. Deze kosten komen de eerste 2 jaar jaarlijks terug, tenzij u uw dieren zwoegervrij hebt aangeschaft, dan is het 1x per 2 jaar net als voor al gecertificeerde bedrijven.
Kijk hier voor de tarieven.

 

Controle:

Wilt u controleren of een bedrijf zwoegervrij is klik dan op onderstaande link.

Let op: werkt alleen voor bij de GD aangesloten bedrijven. 

http://www.sg-online.nl