Over VSS

In dit menu leest u meer over de VSS als vereniging. Deze vereniging stelt zich ten doel;

'Het handhaven en verbeteren van speciale schapenrassen en het behartigen van de belangen van de fokkers en houders van de bij de vereniging aangesloten schapenrassen.'

 

De VSS heeft de belangenbehartiging van de schapenfokkers en houders hoog in het vaandel staan. Zij tracht haar doel te bereiken door per ras fokreglementen te formuleren en toe te zien op naleving van de regels door de leden. Een niet minder belangrijke pijler is het geven van voorlichting over het fokken en houden van schapen in de breedste zin. Niet alleen foktechnische aspecten, maar ook economische en financiële aspecten komen aan bod.

 

Daarnaast is het verenigingsleven voor de VSS ook heel belangrijk. Denk hierbij aan het gezellig samenzijn met de leden, onderling informatie uitwisselen en evenementen organiseren.

  

Wilt u meer weten over het ontstaan van de VSS, het bestuur en de verschillende afdelingen, bekijk dan dit menu. Tevens vindt u hier de reglementen en statuten van de vereniging.