Het bestuur

Het bestuur van de VSS is belast met het besturen van de vereniging. In de breedste zin van het woord. Het bestuur ziet er op toe dat het reglement wordt nageleefd, leden geïnformeerd worden over het fokken binnen een stamboek en de vele zaken die daar bij komen kijken, er diverse activiteiten voor en door de leden worden aangeboden en het verstrekken van informatie over alles wat met de gezondheid en het houden van schapen te maken heeft. Uiteraard kan het bestuur dit niet doen zonder de hulp van de vele vrijwilligers van de VSS-vereniging en daarbuiten.
Het bestuur van de vereniging bestaat officieel uit vijf bestuursleden. Het is belangrijk dat dit aantal bestuursleden wordt gehandhaafd om bij stemming een meerderheid te kunnen vormen. Hieronder leest u de samenstelling van de bestuursleden en met welke taken zij zijn belast:
 

Voorzitter:

J.P.A. (Jan) van der Zanden
Selissen 2 a
5283 SB Boxtel
Tel: 0411 61 66 36
@:
janvanderzanden@vssschapen.nl
 

Secretaresse:

K.E. (Karin) Wassink
Hengeloseweg 4
7261 LV Ruurlo
Tel: 0573 45 35 96
@:
karinwassink@vssschapen.nl
 

Penningmeester en evenementen:

C. (Carel) Van Amersfoort
Ekris 63
3931 PV Woudenberg
Tel: 0332 86 71 54
@:
carelvanamersfoort@vssschapen.nl
 
 
Foktechnische zaken:
E.G. (Bert) Steginga
de Leiding 18

7738 PH Witharen
0523 677000

@: bert@vssschapen.nl

 

Communicatie:  

A. (Annemarie) Hoenderdos   

Zuiderhazedwarsdijk 6

1755 LH Petten

Tel: 06 23 72 85 04  

@:  communicatie@vssschapen.nl

 

Het bestuur wordt gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering.  De functies binnen het bestuur kunnen onderling wisselen, deze taakverdeling ligt bij het bestuur zelf.  Het bestuur vergadert minimaal 6 maal per jaar. De uitkomsten van deze vergaderingen komen naar voren in de ledenvergaderingen  die in het voorjaar gehouden wordt.