Diergezondheidsfonds

Het Diergezondheidsfonds 2013 (DGF) 

 

Ter informatie voor onze leden:

Inmiddels is in de heffingsverordening DGF 2013 definitief vastgelegd dat;

  • Op de 4 peildata ( 1-11-2012 , 1-2-2013, 1-5-2013, en 1-8-2013) het aantal schapen en geiten  per UBN nummer worden bepaald
  • Deze tellingen zijn  inclusief lammeren op basis van de gegevens van de centrale database  IenR
  • Als het gemiddelde over deze 4 tellingen boven de 25 dieren komt is het betreffende UBN nummer heffingspichtig.
  • De heffing is voor deze houders boven de 25 dieren:  €  25,- per houder en € 0,67 per dier.
  • De heffingsoplegging zal in sept 2013 starten